(22/12/2557 -- 09:41:27)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

ผอ.ศพส.74 อุบลฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
               เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2557   นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ ประชุม เตรียมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใย รักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
วันนี้ (24 พ.ย. 57) ที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2557 พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมเป่านกหวีดเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
อ่านรายละเอียด

พส.74 ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74  จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ขมภูมาศ   ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม ณ ตำบลตำบลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมือวันที่ 21 ต.ค. 57 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 114 ปี
อ่านรายละเอียด

ศพส.74อุบลฯหน่วยเคลื่อนที่คลิกสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่17  ตุลาคม  2557   ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74 จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการ  ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com