(24/11/2557 -- 22:57:17)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 แผนที่ตั้งศูนย์
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด

พส.74 ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74  จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ขมภูมาศ   ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม ณ ตำบลตำบลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

ศพส.74 ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เมือวันที่ 21 ต.ค. 57 ที่หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกรวยถวายเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 114 ปี
อ่านรายละเอียด

ศพส.74อุบลฯหน่วยเคลื่อนที่คลิกสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่17  ตุลาคม  2557   ศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  74 จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดยนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการ  ออกหน่วยเคลื่อนที่ คลิกสวัสดิการสังคม    องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  อำเภอโพธิ์ไทร  จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด

ศพส.74 จ.อุบลฯ ร่วมงานมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก
       เมื่อวันที่  28 กันยายน  2557    นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดมหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก  ณ หอประชุมไพรพะยอม  จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด

รองผู้ว่าอุบลฯเป็นประธานเปิดประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๒
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนโรงเรียนเพียงหลวง๑๒ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนกิจตรงวิลล์ โดยมีนายอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบราชธานี กล่าวรายผลการดำเนินงาน พร้อมนี้มีหัวหน้าส่่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
 
 

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com